Geen afbeelding

Ik ben beschikbaar

Heb jij al een CV? Mooi, het uploaden van je CV duurt maar een paar minuten op het platvorm “Ik ben beschikbaar”. Maak op deze […]

universitair onderwijs

Universitair onderwijs

Onder universitair onderwijs vallen het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de academische opleidingen die op universiteiten worden gegeven. Nederlandse universiteiten bieden naast bachelor- en masteropleidingen […]

Middelbaar onderwijs

Middelbaar (beroeps) onderwijs (mbo) lijkt erg op het voortgezet onderwijs. In het middelbaar onderwijs worden de basisvakken zoals ze op het voortgezet onderwijs worden gegeven, aangevuld […]

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die intensieve en/of specialistische begeleiding nodig hebben. Zij kunnen dit nodig hebben doordat zij bijvoorbeeld een chronische ziekte, een […]

beroeps onderwijs

Vacatures beroepsonderwijs

Vacatures beroepsonderwijs zijn er op verschillende gebieden. Heb je een beroep en je wilt ervaringen doorgeven aan leerlingen, dan zou een keuze voor het beroepsonderwijs […]

primair onderwijs

Vacatures primair onderwijs

Voor de Vacatures primair onderwijs zult u van leerlingen moeten houden in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (uitzonderingen daargelaten). Dit onderwijs wordt gegeven zowel aan basisscholen als […]

hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs wordt aan hoge scholen en universiteiten gegeven. Hoger onderwijs kan men volgen na het afronden van het voortgezet onderwijs. De structuur van hoger […]