Universitair onderwijs

universitair onderwijs

Onder universitair onderwijs vallen het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de academische opleidingen die op universiteiten worden gegeven. Nederlandse universiteiten bieden naast bachelor- en masteropleidingen vaak ook onderdak voor onderzoekinstituten.

Na het afronden van het voortgezet onderwijs op een benodigd niveau, kunnen leerlingen verder studeren in het universitair onderwijs. Na het succesvol afronden van een opleiding in het hoger onderwijs mag de student een academische titel aan zijn of haar naam toevoegen.

Aan universiteiten wordt lesgegeven door hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, postdocs en promovendi. Om les te kunnen geven in het universitair onderwijs zul je hier dus onder moeten vallen.