Speciaal onderwijs

speciaal onderwijsHet speciaal onderwijs is voor leerlingen die intensieve en/of specialistische begeleiding nodig hebben. Zij kunnen dit nodig hebben doordat zij bijvoorbeeld een chronische ziekte, een stoornis of een handicap hebben. Speciaal onderwijs wordt zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs gegeven.

Speciaal onderwijs wordt opgedeeld in 4 clusters:
1 – Blinde en slechtziende leerlingen
2 – Dove en slechthorende leerlingen
3 – Langdurig zieke en verstandelijk gehandicapte leerlingen
4 – Leerlingen met gedragsproblemen en/of stoornissen zoals dyslexie.

Leerlingen die speciaal onderwijs krijgen, krijgen passende doelen opgesteld. Zo zullen blinde en slechtziende kinderen zich zelfstandig met een stok moeten kunnen bewegen en moeten dove en slechthorende kinderen een bepaald niveau Nederlands gebarentaal leren.

Scholen die speciaal onderwijs aanbieden moeten een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen vaststellen. Hierin staat welk einddoel zij voor de leerling willen behalen. Dit kan het behalen van een diploma zijn of uitstroom naar werk of dagbesteding.

Om les te kunnen geven in speciaal onderwijs heb je een onderwijsbevoegdheid voor basisonderwijs of een tweede- of derdegraads lesbevoegdheid nodig. Er bestaat ook een opleiding Speciaal Onderwijs, deze opleiding op zich geeft geen lesbevoegdheid maar je zult je hiermee wel passend ontwikkelen voor het lesgeven in dit onderwijs.