Vacatures primair onderwijs

primair onderwijs

Voor de Vacatures primair onderwijs zult u van leerlingen moeten houden in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (uitzonderingen daargelaten). Dit onderwijs wordt gegeven zowel aan basisscholen als in het speciaal onderwijs. De focus in het primaire onderwijs ligt erop de leerling een brede ontwikkeling te geven.

Op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied zal de leerling gemotiveerd worden zich zo goed mogelijk te ontplooien. Dit is een goede basis voor hun verdere schoolloopbaan.

De meeste aandacht gaat uit naar rekenen, taal (Nederlands en Engels) en cultuur. Een goede beheersing van rekenen en taal wordt als noodzakelijk gezien voor verdere ontwikkeling. Om een verder ontwikkeling te stimuleren word er van de scholen verwacht uitdagende doelen aan de leerlingen te stellen.