Vacatures volwassenen onderwijs

hoger onderwijs

Om te solliciteren op de vacatures volwassenen onderwijs is het van belang te weten wat volwassenen onderwijs precies inhoud.
Volwassenen onderwijs, ook wel volwassen educatie genoemd, is er speciaal voor mensen van 18 jaar en ouder. Indien je binnen deze groep valt en alsnog een diploma wilt halen of moeite hebt met de Nederlandse taal of rekenen, dan kan je hier terecht. Bij uitzondering kunnen ook 16- of 17-jarige een opleiding via het volwassenen onderwijs volgen.

Het volwassenenonderwijs biedt 3 soorten opleidingen:
• Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO)
• Nederlands als 2e taal I en II (NT2)
• Nederlands en rekenen

Op het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs kunnen volwassenen een diploma of deelcertificaat halen, zoals voor het VMBO, HAVO of VWO. Opleidingen Nederlands als 2e taal is er speciaal voor inwoners van Nederland die Nederlands niet als moedertaal hebben. Deze opleiding wordt afgesloten met een staatsexamen. Het behalen van dit diploma is nodig om in Nederland aan het werk te kunnen of te kunnen studeren. De opleidingen Nederlands en rekenen zijn er om vaardigheden in de Nederlandse taal en op rekengebied te verbeteren, om zo laaggeletterdheid tegen te gaan.

Voordat je reageert op vacatures in het volwassenen onderwijs, is het goed te weten dan je een eerste- of tweedegraads bevoegdheid nodig hebt om hier les te mogen geven.