Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief: hoe schrijft u een sollicitatiebrief voor het onderwijs?

onderwijs sollicitatiebriefZodra u gaat solliciteren op een vacature in het onderwijs zult u een sollicitatiebrief moeten sturen. De sollicitatiebrief is een eerste introductie waarin u zichzelf voorstelt en een motivatie neerlegt waarom u denkt in aanmerking te komen voor het werk en de functie. Bedenk bij het schrijven van een sollicitatiebrief dat de sollicitatiebrief er niet voor zorgt dat u wordt aangenomen. U kunt er echter wel door worden afgewezen!

Indien u een sollicitatiebrief schrijft als open sollicitatie is dit iets lastiger. U weet immers niet of er vacatures zijn en of deze binnen korte tijd beschikbaar komen. In dat geval is het goed om naar voren te brengen wat u aanspreekt in de onderwijs organisatie en wat u kunt toevoegen aan de organisatie. De onderwijs instelling kan mede uit de sollicitatie brief opmaken of u binnen het profiel van één van de vacatures past. Besteed hier dus voldoende aandacht aan.

Een sollicitatiebrief bestaat uit de volgende gegevens:
Personalia:
naam
adres
woonplaats
nationaliteit
geboortedatum
geslacht
telefoonnummer en e-mailadres

U kunt eventueel aanvullingen die van belang zijn voor de functie toevoegen. Bijvoorbeeld uw geboorteplaats- of land. Betreft de vacature een functie als taalleraar, dan is het van belang zijn te weten of u in geboren of opgegroeid bent binnen dit taalgebied of dat uw achtergrond Nederlandstalig is.

Verder zult u de volgende items op de sollicitatiebrief moeten vermelden:
• De plaats en datum van het opstellen van de brief.
• De naam en adresgegevens van de onderwijs instelling.
• Onderwerp van uw brief (Betreft: uw vacature in het onderwijs). Vermeld het vacaturenummer.

• Een aanhef.
Indien er in de vacature een contactpersoon vermeld staat, gebruik dan deze naam in de aanhef.

• Inleiding.
Hoe en waar heeft u de vacature gevonden. Indien u een referentie van de vacature heeft, vermeldt deze dan hier.

• Motivatie.
Omschrijf de motivatie waarmee u op de vacature reageert. Benoem de sterke punten waarmee u geschikt zou zijn voor deze specifieke functie. Indien u reeds relevante werkervaring heeft kunt u deze hier benoemen. Benadruk de toegevoegde waarde die u aan de onderwijs organisatie kunt toevoegen en vooral hetgeen de organisatie ermee wint om juist u aan te nemen.

• Slot.
Als slot geeft u aan dat u bereidt bent om langs te komen om uw sollicitatie verder toe te lichten en uw motivatie te onderbouwen.

• Afsluiting.
De afsluiting gebeurt gewoonlijk met ‘Hoogachtend,’ of ‘Met vriendelijke groet,’. Zet uw handtekening met pen. Indien u een academische titel hebt, vermeldt deze dan door middel van een afkorting.

• Opsomming van de meegestuurde bijlagen.
Het is aan te raden de bijlagen op te sommen en te benoemen. Eventuele bijlagen kunnen zijn: een Curriculum Vitae (CV), diploma’s, certificaten en geschreven referenties.

Tot slot:
Zorg dat uw sollicitatiebrief er verzorgd uitziet. Maak hem ook niet te lang. Zorg ervoor dat de brief een zakelijke toon heeft en dat de inhoud, de vacatures in het onderwijs dekt en de lezer boeit. Laat indien mogelijk uw brief door meerdere personen nakijken. Zo bent u er zeker van dat uw brief perfect in elkaar steekt.

© 2012 – 2016 Vacatures in onderwijs. Sollicitatiebrief.
Algemeen artikel over onderwijs vacatures, het schrijven van een sollicitatiebrief.