universitair onderwijs

Universitair onderwijs

Onder universitair onderwijs vallen het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de academische opleidingen die op universiteiten worden gegeven. Nederlandse universiteiten bieden naast bachelor- en masteropleidingen […]

basisonderwijs

Basisonderwijs

Als een kind 4 jaar is, mag hij of zij naar het basisonderwijs. Voor de meeste kinderen duurt de basisschool 8 jaar. In het basisonderwijs […]

Middelbaar onderwijs

Middelbaar (beroeps) onderwijs (mbo) lijkt erg op het voortgezet onderwijs. In het middelbaar onderwijs worden de basisvakken zoals ze op het voortgezet onderwijs worden gegeven, aangevuld […]

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die intensieve en/of specialistische begeleiding nodig hebben. Zij kunnen dit nodig hebben doordat zij bijvoorbeeld een chronische ziekte, een […]

Voortgezet onderwijs

Zodra een leerling de basisschool heeft afgerond gaat hij of zij naar het voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs is er in 3 niveaus: vmbo, havo en […]

hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs wordt aan hoge scholen en universiteiten gegeven. Hoger onderwijs kan men volgen na het afronden van het voortgezet onderwijs. De structuur van hoger […]