Basisonderwijs

basisonderwijs

Als een kind 4 jaar is, mag hij of zij naar het basisonderwijs. Voor de meeste kinderen duurt de basisschool 8 jaar. In het basisonderwijs worden zowel bij de wet verplichtte vakken als niet-verplichtte vakken gegeven.

De verplichtte vakken zijn Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, oriëntatie op zichzelf en de wereld (aardijkskunde, geschiedenis, …), kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen) en bewegingsonderwijs (gym).

Over de keuze voor de niet-verplichtte vakken kunnen ook ouders via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen. Voorbeelden van niet-verplichtte vakken zijn godsdienstles, Frans en Duits.

Om les te kunnen geven op een basisschool heb je een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs nodig. Dit diploma krijg je na het afronden van een hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Deze opleiding duurt 4 jaar. Tijdens het derde jaar specialiseer je je in het lesgeven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, of aan kinderen van 8 tot 12 jaar.