Het CV

Het CV: op deze pagina geven wij informatie over het opstellen van een Curriculum Vitae.

onderwijs curriculum viteaZodra u gaat solliciteren op een vacature in het onderwijs zult u een Curriculum Vitae (CV) moeten meesturen. De CV is van belang aangezien dit een feitelijke opsomming betreft wat u in het verleden aan opleidingen en werkervaring heeft opgedaan. De onderwijs instelling kan hieruit opmaken of u binnen het profiel van de vacature valt en maakt mede door dit document een selectie van mensen die in aanmerking komen voor de vacatures. 

Indien u al eerder een CV heeft samengesteld is het raadzaam deze weer eens onder de loep te nemen en te kijken of u deze zal moeten actualiseren of verbeteren voor deze vacature in het onderwijs.

Wilt u uw CV voorzien van een mooie lay-out? Lees dan ons artikel over een mooi CV.

Het samenstellen van een CV

Een CV geeft een duidelijke en feitelijke opsomming van hetgeen u eerder aan ervaring heeft opgedaan, zowel qua opleiding als qua werkervaring. Ook cursussen en bijvoorbeeld vrijwilligers werk kunnen binnen de CV benoemenswaardig zijn. Het is belangrijk dat u geen “gaten” heeft in de tijdlijn van de CV. Stel dat u een wereldreis heeft gemaakt van zes maanden, vermeld dit dan ook. Dit voorkomt de vraag wat u in deze zes maanden heeft gedaan. Inventariseer dus wat u in uw leven voor activiteiten heeft ontplooid. Mede is van belang uw sterke punten te benoemen. Dit vergroot het inzicht in uw personlijkheid en daarmee de kans dat u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Een CV bestaat uit de volgende gegevens:
Personalia:

naam
adres
woonplaats
nationaliteit
geboortedatum
geslacht
telefoonnummer en e-mailadres

U kunt eventueel aanvullingen die van belang zijn voor de functie toevoegen. Bijvoorbeeld uw geboorteplaats- of land. Betreft de vacature een functie als taalleraar, dan is het van belang zijn te weten of u in geboren of opgegroeid bent binnen dit taalgebied of dat uw achtergrond Nederlandstalig is.

Opleidingen, trainingen en certificaties
Vermeld welke (voor)opleidingen u heeft gevolgt en op welk niveau. Dit kunt u eventueel aanvullen met aanvullende cursussen, activiteiten en verdere persoonlijke ontwikkeling.

Relevante werkervaring
Omschrijf waar u eerder hebt gewerkt en wat uw functie inhield. Indien u momenteel elders werkzaam bent hoort u dit te vermelden. Indien u solliciteert zonder dat u wilt dat uw huidige werkgever hiervan op de hoogte is, kunt u dit aangeven bij de referenties. Dit aspect is ook van belang in uw sollicitatiebrief, communiceer dit duidelijk om het ongewenste misverstand te voorkomen dat uw werkgever om inlichtingen of referenties wordt gevraagd.

Overig
Indien u actief bent buiten de werksfeer en u denkt dat dit bijdraagt aan de sollicitatie, vermeld dit dan. Specifiek in het onderwijs kan dit van belang zijn aangezien de functie ook sociale vaardigheden met zich meebrengt. Voorbeelden zijn: Hobby’s, interesses, bijbanen en vrijwilligerswerk. Ook de deelname aan buitenschoolse activiteiten in uw eerdere functies zullen belangrijke toevoegingen zijn.

Persoonlijke eigenschappen / competenties
Persoonlijke eigenschappen en sterke punten geven een beeld van u als persoon en hoe u functioneert en optreedt. Voorbeelden zijn: overwicht naar de omgeving, teambuilding, oprechtheid, enz.

Referenties
Werkgevers willen graag weten wat ze binnenhalen en stellen een opinie van een iemand die u heeft meegemaakt op prijs. Vermeld waar en bij wie eventuele referenties kunnen worden aangevraagd. Verifieer wel bij de betreffende persoon of deze dit op prijs stelt.

Tijdlijn
Zodra u klaar bent met inventariseren van bovenstaande items is het belangrijk een tijdlijn samen te stellen. Deze tijdlijn hoort compleet te zijn en u dient eventuele gaten correct is te vullen. Indien u bijvoorbeeld een maand werkeloos bent geweest, vermeld dit dan als zodanig.

Layout
Een juiste layout voor uw CV is een aspect waar u wellicht iet zo makkelijk uitkomt. Op verschillende websites kunt u in een handomdraai een CV vormgeven door gebruik te maken van een goede template.

Tot slot:
Zodra u klaar bent met uw CV en u heeft eventueel anderen deze laten lezen is de laatste check om te kijken of de inhoud overeen komt met uw sollicitatie brief en evantuele andere bijlagen. Het zou jammer zijn indien de gegevens niet overeen komen en u niet wordt uitgenodigd voor deze vacatures in het onderwijs.

© 2012 – 2020 Vacatures in onderwijs. Curriculum Vitae.
Algemeen artikel over onderwijs vacatures, het opstellen van een Curriculum Vitae.