Arbeidsvoorwaarden voortgezet onderwijs

Op deze pagina treft u informatie aan over arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs.

Werkgevers- en werknemersorganisaties maken hierover afspraken in de cao. Bij het invullen van een vacature in het onderwijs moet je je ervan bewust zijn dat het onderwijs een CAO heeft. Binnen deze CAO afspraken kun je onderhandelen, daarbuiten dus niet. De arbeidsvoorwaarden zijn dus bij elke onderwijsinstelling nagenoeg gelijk.

De arbeidsvoorwaarden zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd aangezien er een concurrentiestrijd om goed personeel gaande was met het bedrijfsleven. Inmiddels is dat weer wat versobert, werken in het onderwijs is weer moeilijker geowrden.

Afspraken
In de arbeidsvoorwaarden zijn een aantal toepassingen verwerkt waardoor je eerder je maximum salaris kan bereiken. Binnen de CAO zijn afspraken gemaakt betreffende het begin en eindsalaris. Dit allemaal binnen een aantal schalen die in opbouw vergelijkbaar zijn met de overheid. Bovendien wordt er rekening gehouden met het inhoudelijke deel van de functie en eventueel de zwaarte.

Naast het afgesproken salaris voor de vacature kunnen medewerkers toelagen, tegemoedkomingen en uitkeringen ontvangen. Genoemde bedragen en tijden zijn op basis van full time. Dus bij een part time baan zul je deze moeten delen door het percentage waar je voor bent aangenomen.

Er zijn nog talloze overige arbeidsvoorwaarden voor het onderwijsmedewerkers, bijvoorbeeld:
Bovenwettelijke regelingen (pensioen, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid)
Mogelijkheden om deels elders de werkzaamheden uit te voeren.
Diverse studiemogelijkheden

© 2013 – 2018 Vacatures in onderwijs. Arbeidsvoorwaarden voortgezet onderwijs.
Algemeen artikel over arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs.